• About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • Just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • and cümleleri

  İngilizcede - tabii ki tüm dillerde - en çok kullanılan kelimelerden birisi de "ve" dir. "And" ilk anlamında "ve" olarak kullanılmaktadır, ayrıca İngilizcede "&" işaretiyle de kısaltılmaktadır. Fakat bunu yanı sıra "ve de", "de/da" anlamlarına geldiği gibi Türkçedeki "yapıp etmek" kalıbında olduğu gibi "-ıp" takısını ifade edebilir. Ayrıca "both ...and..." kalıbında da kullanılır, bunun Türkçe tam karşılığı da "hem ... hem de" kalıbıdır. Bir de İngilizcede rakamların arasında kullanılabilir.

  Aşağıda "and" için bilindik ve bilinmedik tüm anlamlarına dair örnekler mevcuttur:

  Mehmet and Pelin decided to marry. --> Mehmet ve Pelin evlenmeye karar verdiler.

  There is a black and a white cow on the field. --> Tarlada bir siyah ve bir beyaz inek var.

  Both Jale and Ahsen agreed. --> Hem Jale hem de Ahsen anlaştılar.

  Ayşe likes both vegetarian and meat-filled meals. --> Ayşe hem vejateryan hem de etli yemekleri yiyor.

  6 and 5 is 11. --> 6 ve 5, 11'dir. (6 ve 5, 11 eder)

  It costs a hundred and fifty-two dollars. --> Fiyatı yüz elli iki dollar.

  Let's go into town and have dinner. --> Hadi kasabaya inip akşam yemeği yiyelim.

  He sat down in the bathtub and the phone began to ring. --> Küvete oturdu ve de telefon çalmaya başladı.

  I got dressed and then had breakfast. --> Giyindim ve sonrasında kahvaltı yaptım.

  One more slip and you're fired. --> Bir sürçme (hata) daha ve kovuldun.

  Do that and you'll regret it . --> Bunu yap da, özür dileyeceksin.

  Come and see me tomorrow. --> Yarın gelip beni gör.

  Let's wait and see. --> Bekle ve gör.

  Go and do something. --> Git ve bir şey yap. (Gidip bir şey yap)

  Go and ask your dad. --> Git ve babana sor. (Gidip babana sor)

  I'll tell you when I'm good and ready. --> İyi ve hazır olduğumda sana söyleyeceğim.

  He talked and talked. --> O, konuştu da konuştu.

  We laughed and laughed. --> Biz güldük de güldük. (Biz güldük Allah güldük)

   
  Bilgisayar Kursu Ankara